ค้นหาสินค้าจากเว็บไซด์จีน

For testing only

E-commerce System and China Products API

USER ID TEST

Frontend user : demo / password : demouser

ADMIN ID TEST

Admin link : https://taobao.zenithapihost.com/admin

Admin user : demoadmin / password : admin123456

วิธีใช้งานสั่งสินค้าจากจีน

This is demo theme

You can integrate with your prefer themes

Top